Skip to content

The Story of Tūī | Ngā Kōrero O Te Tūī

Did you know that kōkō is the traditional name for tūī? This name is still preferred by many native speakers. Here we explore the origin and significance of some of the different Māori and English names for this bird.

E mōhio ana koe ko te ingoa tuku iho ā te Māori mō te tūī ko kōkō? E mau tonu ana ētahi iwi tipu ake i roto i te reo i tēnei ingoa. Tēnā koa kia wherawhera tātou i te huanga, i te hiranga ō ētahi o ngā momo ingoa Māori, ingoa Pākehā mō tēnei manu.

Kōkō – a gift to Tāne

The kōkō is also associated with the star Rehua (Antares). In a story retold here by Rangi Matamua (Tūhoe), Tāne ascended to the heavens to seek knowledge.

Before Tāne returned to Papatūānuku, the supernatural being Rehua gifted him kōkō and other creatures to populate Papatūānuku, the earth. The kōkō, the tātarakihi (cicada), the kēkerewai (mānuka chafer beetle), the hākūwai, and the pihareinga (black field cricket) were collectively referred to as Ngā manu a Rehua (the ‘birds’, or flighted creatures of Rehua). Other creatures, including the korokoro (lamprey), the moki, the kohikohi (trumpeter fish), the kaiherehere (a type of eel), the maomao and the inanga were referred to collectively as Ngā pōtiki a Rehua (Rehua’s infants).

Ngā manu a Rehua and Ngā pōtiki a Rehua are a group of stars near Rehua and below the constellation of Te waka o Mairerangi (the body of Scorpio).

Rehua adorned the kōkō with a whetū (star) on its neck to bring a voice and to remind everyone of its origin.

Kōkō – he takoha ki ā Tāne

He tūhonotanga anō tō te kōkō ki ā Rehua. I te kōrero ā Rangi Matamua (Tūhoe), i piki atu a Tāne ki ngā rangi ki te kimi i te mātauranga.

I mua o te hokinga mai ō Tāne ki ā Papatūānuku ka takohahia atu e te tipua rā e Rehua he kōkō māna, me ētahi atu hei noho i runga i ā Papatūānuku. Ko te kōkō, te tātarakihi, te kēkerewai, te hakuwai me te pihareinga ngā kohinga e mōhiotia ana ko ‘Ngā Manu ā Rehua’. Ko te kohinga ika, te korokoro, te moki, te kohikohi, te kaiherehere, te maomao me te inanga i kīa ko ‘Ngā Pōtiki ā Rehua’.

He kāhui whetū ‘Ngā Manu ā Rehua’ me ‘Ngā Potiki ā Rehua’ pātata ki ā Rehua, ā, kei raro iho i te tātai whetū o ‘Te Waka ō Mairerangi’.

I rākaitia e Rehua ā kōkō ki te whetū i runga i tōna kakī hei tuku reo, ā, kia maumaharatia tonutia ai tōna ōrokohanga mai.

Kōkō (or tūī) - a bird with many names

As the tūī (or Prosthemadera novaeseelandiae in Latin) is such a lively and beautiful bird, it is not surprising it has many different Māori and English names. Although most of the tūī’s names reflect its behaviour and appearance, Māori names for tūī also vary depending on the time of year, the bird’s location and sex. Here we illustrate with a few examples how the tūī’s name has changed over time.

Kōkō (tūī rānei) – he manu maha ōna ingoa

Nā te mea he manu tītakataka, ātaahua hoki te tūī (Prosthemadera novaeseelandiae i roto i te reo Ratina) nā wai anō i maha ai ōna ingoa Māori, ingoa Pākehā. Ahakoa te nuinga o ngā ingoa o te tūī e whakaāta ana i ōna whanonga i tōna āhua, ko ōna ingoa Māori ka rerekē, e ai ki te wāhanga o te tau, te wāhi e kitea ana, ā, mēnā hoki he tāne he uwha rānei.  Anei e whai ake nei ētahi tauira o ngā whakarerekētanga o te ingoa o tūī i ngā huringa o te wā.

Māori names

Did you know that kōkō is the traditional name for tūī? Learn more about some of the other 13 Māori names that have been recorded for this species

Find out more

Ngā ingoa Māori

E mōhio ana koe ko kōkō te ingoa o neherā mō te tūī? Akohia ngā kōrero mō ētahi ō ngā ingoa Māori 13 kua mau mō tēnei momo manu.

Mō te roanga atu

Colonial names

Since Captain Cook’s second voyage to New Zealand in 1772, Pākehā have also used different names for tūī. Learn more about how this species’ name has evolved over New Zealand’s colonial history.

Find out more

Ngā ingoa koroniara

Mai i te hokinga tuarua mai ō Kāpene Kuki ki Aotearoa i te tau 1772, he maha ngā ingoa ā te Pākehā mō te tūī. Akohia ngā kōrero mō te whakarerekētanga o te ingoa o tēnei momo manu mai ka tae mai te Pākehā ki Aotearoa.

Mō te roanga atu

Authors

This material was prepared by Priscilla Wehi (University of Otago), Catriona MacLeod and Karen Scott (Manaaki Whenua), Hēmi Whaanga and Rangi Matamua (University of Waikato), Paul Scofield (Canterbury Museum), and C. Mary Brake (Reflection Graphics).

Key contact