Landcare Research - Manaaki Whenua

Landcare-Research -Manaaki Whenua

Ngā hua o te pūrēhua pātītī taranui, whai kōtiwha mā

Orgyia thyellina Butler

Pūtoi: Lepidoptera
Whānau: Lymantriidae

Te Tītaringa

  • Nō te raki o Āhia.
  • I kitea i ngā takiwā rāwhiti o Tāmaki–makau–rau i te tau 1996.
  • E ai ki ngā kōrero, nā te kaupapa tuku wairehu paitini i whakatūria i taua wā, kua patua katoatia kia mate.

Te Huringa Ora

  • He pūrēhua āhua rahi, i ngā toa, e 26 mm te whānui mai i te pito o tētahi parirau ki tētahi.
  • He whakararu tāna i te maha tonu o ngā rākau o te wao, me ērā ka whakatipuria hei kaupapa ahumāra. Kai ai ngā anuhe i ngā rau.