Landcare Research - Manaaki Whenua

Landcare-Research -Manaaki Whenua

FNZ 29 - Cryptorhynchinae (Insecta: Coleoptera: Curculionidae) - Māori summary

Lyal, CHC 1993. Cryptorhynchinae (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). Fauna of New Zealand 29, 308 pages.
( ISSN 0111-5383 (print), ; no. 29. ISBN 0-478-04518-2 (print), ). Published 02 Dec 1993
ZooBank: http://zoobank.org/References/2F7DD8E6-5893-4E73-8E4B-A0D965EBE87E

HE WHAKAPOTONGA MA TE MAREA

I runga i te noho tawhiti atu i teetahi atu whenua, i te kore hoari hoki, kua maha haere teenei tuumomo piitara ('beetle'), kua rere kee hoki nga aahua o teetahi, o teetahi. I te ao katoa, e rima tekau mano nga tuumomo wiiwira ('weevils') o te whaamere Curculionidae; he nui ake teenei i eetahi atu ngaarara, kararehe katoa. He maha hoki no raatou kei Niu Tiireni nei e noho ana. Na te kore o ooraatou hoariri i konei, kua tini haere raatou, aa, he mea whakamiiharo te maha o oo raatou aahua. Ko Cryptorhynchinae he hapuu nui no raatou. E rua rau rima tekau oona whaanau kei Niu Tiireni, aa, teeraa pea eetahi kaaore anoo kia kitea. Ahakoa te nui o raatou he pakaupaku, he noho huna. No reira, kaaore pea e kitea e taatou. Engari, mehemea ka aata maatakitaki i nga raakau, i nga rau raanei e takoto ana i raro o nga raakau, ka kitea nuitia.

Ahakoa kuuao, ahakoa pakeke, he raakau te kai; raakau ora, popo raanei. Engari pea, he raakau kee taa te kuuao kai, he raakau kee taa te pakeke. E noho ana i roto i nga raakau pirau te nuinga o nga kuuao o nga tuumomo Cryptorhynchinae o Niu Tiireni; kaaore e moohiotia ana mehemea e kainga ana te raakau raanei, ko te hekaheka e tupu ana i runga i te raakau raanei. Ko nga mea rarahi ka keria oo raatou rua i roto i nga manga raakau; ko eetahi o nga mea nohinohi ka noho i roto i nga taataa rau. He keri rua i roto i nga rau raakau te mahi a nga toke o eetahi.

He mea whakamiiharo teenei: ko te kai a nga toke e kitea ana, engari kaaore anoo kia moohiotia he aha te kai a nga piitara pakeke. Teeraa pea he rau raakau ora. Engari, ahakoa te nohonoho o te piitara i runga i teetahi raakau kaaore e tino moohiotia ana mehema ka kainga taua raakau e ia.

Ko te tuumomo Cryptorhynchinae e tino moohiotia ana ko te wiiwara arewhana (Rhyncodes ursus). Kei nga pitopito katoa o te whenua teenei ngaarara e kitea ana. Kei te keri rua nga toke i roto i te kauri me te tawai.

Ko eetahi tunga Cryptorhynchinae, me nga pakeke hoki, ka keri rua ki roo raakau. Ko nga mea e paa ana ki te oranga o te tangata ko te iwi e kiia nei ko Psepholacinae ('pit weevils'), ko nga mea tonu no te hapuu e kia nei ko Psepholax. Ka keri rua raatou i roto i nga raakau Māori me nga raakau no tawhiti, tae atu ki nga paaina. Ko te hapuu Strongylopterus nga mea e taaea te maatakitaki. Ka tae ki te tekau ma toru mirimita te roa. Na raatou nga putaputa i nga manga me nga kaatua o te poohutukawa. I te poouri ka puta mai i roto i oo raatou rua, ka nekeneke haere i runga i te kiri raakau.

Ka taaea eenei mea rarahi te kohikohi i runga i nga raakau i nga waa katoa. Teenaa ko teenei, he mea nohinohi te nuinga o nga Cryptorhynchinae, aa, he uaua te maatakitaki. I te ao kua huna i roto i nga rau mate, aa, ka puta mai i te poo.

Ahakoa kua maatauria atu nga kai o nga toke i aa nga pakeke kai, ko te hanganga o nga pakeke kei te maatauria atu i oo nga toke hanganga. Na te hanganga o nga pakeke ka whakaingoatia ai ko teewhea, ko teewhea o raatou. Engari, ko nga toke me nga tuungoungou o eetahi whaanau kaaore anoo kia kitea, kia aata koorerotia raanei. No reira, ka kooreirotia nga pakeke anake i roto i nga pukapuka. Kei roto i te Fauna of New Zealand no. 28, 'Larvae of Curculionoidea', ka koorerotia eetahi toke Cryptorhynchinae, na Brenda May i tuhituhi.

Translation by: UniServices Translation Centre, Auckland

Purchase this publication